دسته بندی ها

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی3 (بحرین)

کد شناسه :235966
تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی3 (بحرین)

کتاب تماميت اراضي ايران/ مساله استقلال بحرين در سال 1350 بدون ترديد مهم ترين موضوع در پيوند با تماميت ارضي ايران در عصر پهلوي است. دولت ايران همواره بحرين را جزيي جدايي ناپذير از خاک خود مي دانست و تا ميانه دوران ناصرالدين شاه قاجار نيز حاکمان محلي بحرين بر حاکميت ايران بر بحرين اذعان داشتند و ايران در اين جزيره راهبردي جنوب خليج فارس اعمال حاکميت مي کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر