دسته بندی ها

موسیقی و مالکیت فکری

کد شناسه :235325
موسیقی و مالکیت فکری

کتاب موسيقي و مالکيت فکري/ در کشور ما رعايت حقوق مالکيت فکري دست اندرکاران هنر والاي موسيقي کمتر مورد توجه و تامل بوده است. اين کتاب علاوه بر آن که ما را با مفاهيمي کاربردي چون ميراث فرهنگي ناملموس، حقوق مالکيت فکري و اسناد معتبر و مهم بين المللي و ملي حوزه مالکيت فکري موسيقي آشنا مي سازد بسترساز معرفي مهم ترين نهادهاي دولتي مرتبط با اين عرصه و نقصان هاي موجود در آنها در قبال موسيقي و به ويژه فعاليت ها و ديدگاه هاي مهم ترين سازمان هاي دولتي مرتبط با موسيقي است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر