دسته بندی ها

روان گردان ها (تکه های نیک)

کد شناسه :235173
روان گردان ها (تکه های نیک)

کتاب رون گردان ها (تکه هاي نيک) : آيا مواد مخدر شيوه ي جديدي براي ديدن جهان مي دهند؟ آلدوس هوکسلي در 1953 در حضور يک مامور تحقيق چهار دهم گرم مسکالين مصرف کرد، نشست و منتظر مند تا ببيند چه اتفاقي مي افتد. وقتي چشمانش را باز کرد همه چيز، از گل هاي داخل گلدان تا تاي شلوارش تغيير کرد. روايت او از تجربه اش و نگاه او به همه ي آن روان گردان هايي که مي تواند به نوع انساني پيشنهاد شود، در نويسندگان هنرمندان و متفکران کل جهان تاثير گذاشته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر