دسته بندی ها

چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

کد شناسه :235027
چگونه ویتگنشتاین بخوانیم

کتاب چگونه ويتگنشتاين بخوانيم/ هرچند موضوع نوشته هاي ويتگنشتاين مشابه موضوعات مطرح شده از سوي ساير فيلسوفان تحليلي است، اما او اين کار را به سبکي شاعرانه انجام داد؛ همين امر، کار او را از ساير همتايانش متمايز مي سازد و پرسش از چگونه خواندن ويتگنشتاين را به پرسشي به جا بدل مي نمايد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر