دسته بندی ها

ایرانشهر و دنیای ساسانی (از جیحون تا فرات)

کد شناسه :234892
 ایرانشهر و دنیای ساسانی (از جیحون تا فرات)

کتاب از جيحون تا فرات ايرانشهر و دنياي ساساني : اخيرا اما بسياري به اين باور رسيده اند که بايد با تو جهي همسان و در بستري مشابه به مطالعه تاريخ خاور نزديک از جمله تاريخ ايران و موازين سياسي و فرهنگي امپراطوري ساساني پرداخته شود

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر