دسته بندی ها

موضوع جدی نیست

کد شناسه :234830
موضوع جدی نیست

موضوع کمي جدي نيست: باور کنين حتي فرصت نکردم فکر کنم که مي تونستم سر نوشت ديگه اي داشته باشم فقط تمام سعي ام اين بود که از خودم دفاع کنم با چنگ و دندون شما مي گين عزت نفس خيال مي کنين يه لباس سفيد توري روي تن يه دختر بيچاره ي گمشده

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر