دسته بندی ها

دست چپم داره منو می کشه

کد شناسه :234810
دست چپم داره منو می کشه

کتاب دست چپم داره منو مي کشه (آخرين حرف هاي محکومان به اعدام)/ اگر مرگ را تکان دهنده ترين، تلخ ترين و غيرقابل درک ترين مواجهه انسان با هستي بدانيم، شنيدن حرف هايي که انسان ها درست پيش از مرگ نزديک و محتوم خويش به زبان مي آورند شايد بيش از هر اثر ادبي و فلسفي، روان شنونده را درگير کند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *