دسته بندی ها

راهنمای نظریه ی ادبی معاصر

کد شناسه :234782
راهنمای نظریه ی ادبی معاصر

کتاب راهنماي نظريه ي ادبي معاصر : در اين کتاب خواننده با نظريه هاي مهم ادبي از آغاز تا امروز آشنا مي شود. نقد جديد، فرماليسم روسي، نظريه هاي ادبي معطوف به خواننده، نظريه هاي مارکسيستي، نظريه هاي ساختارگرا و پساساختارگرا، نظريه هاي پسامدرنيست پسا استعماري و بالاخره نظريه هاي فمينيستي بحث و بررسي شده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر