دسته بندی ها

جامعه فرهنگ و تفکر نقاد

کد شناسه :234779
جامعه فرهنگ و تفکر نقاد

جامعه فرهنگ وتفکرنقاد:از تفکر نقاد تعاريف زيادي ارائه شده است از ديدگاه عملي تفکر نقاد را مي توان چنين تعريف کرد فرايندي که مادر دانش و هوش مان را به کار مي گيريم تا به منطقي ترين و موجه ترين موضع ممکن درباره مسله اي برسيم و مقصوداز آن شناسايي و غلبه بر موانع بي شماري است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر