دسته بندی ها

آشنایی با هنر پرسشگری انتقادی

کد شناسه :234776
آشنایی با هنر پرسشگری انتقادی

آشنايي با هنر پرسشگري سقراطي:در گفت وگوي سقراطي پرسش هاي تحليلگرانه براي درک و بررسي نحوهي انديشه ورزي بسيار مهم است وقتي يا واکاوي ميکنم اجزاي يک کل را از هم باز ميکنيم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر