دسته بندی ها

تراژدی کافی نیست

کد شناسه :234773
تراژدی کافی نیست

کتاب تراژدي کافي نيست : به جاي نظام مند ساختن دانايي تراژيک از طريق استنتاج نظري، و به جاي پيراستن آن از ويژگي دوگانگي و قطبي بودن اش و تبديل آن به يک منطق فلسفي، بايد دانايي تراژيک را چنن بفهميم که آن را همچون يک تجربه ي اصيل حفظ نماييم. ديدگاه تراژيک اصيل انديشه ها و پرسش هايي را در بر مي گيرد که در انگاره هاي ملموس تجربه شده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر