دسته بندی ها

خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

کد شناسه :234572
خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

کتاب خود آگاهي هگلي و پساساختارگرايان فرانسوي : ديويد شرمن در ايمن کتاب مشخصا به مواجهه سه متفکر متاخر فرانسوي (ژزژ باتاي، ژيل دلوز و ژاک لکان) با ايده خود آگاهي هگلي و به ويژه مبحث ارباب و برده مي پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر