دسته بندی ها

مفهوم نگاشت

کد شناسه :234539
مفهوم نگاشت

کتاب مفهوم نگاشت/ يک زبان فرمولي انديشه محض ساخته شده بر اساس الگوي زبان فرمولي علم حساب : مفهوم نگاشت کتابي بنيادي در تاريخ منطق و فلسفه محسوب مي شود و به همين سبب همانند هر کتاب بنيادي ديگر سبک نوشتار و اصطلاحات خاص آن به لحاظ تاريخي براي هر پژوهشگري داراي اهميت فراوان هستن.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر