دسته بندی ها

انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

کد شناسه :234531
انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

کتاب انجمن هاي کارفرمايي، اندازه بنگاه ها و حکمراني : در اين کتاب علاوه بر بررسي سير تاريخي تاثير عوامل مختلف بر نهادهاي متعددي که منافع بنگاه ها را نمايندگي مي کنند، بخش مهمي نيز به ساختار دروني اين نهادها و تغيير و تحولات آنها اختصاص داده شده است. نحوه عضوگيري، نوع خدماتي که هر يک از آنها به اعضاي خود ارائه مي دهند و رقابتي که ميان آنها برقرار است، مهم ترين موضوعات مورد بررسي در اين زمينه هستند. به عبارت ديگر، انجمن هاي کارفرمايي خود به مثابه يک بنگاه مد نظر قرار گرفته اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر