دسته بندی ها

آبسار شیطان

کد شناسه :234484
آبسار شیطان

شرح حال دکتر بيانکيني از زبان خود ايشان : من در شهر ويتربو متولد شده‌ام در رشته پزشکي در رم و فلورانس تحصيل نموده، در شهرهاي فيوميچينو و رم در معادن اينگورتوزو و جزيره جيليو هنگام صلح و جنگ به حرفه طبابت اشتغال داشته‌ام. هشت سال است که در ايران به سر مي‌برم و در شهرها و قصبات دورافتاده‌ي اين کشور به معالجه و مداواي اهالي مي‌پردازم. در گناباد، هرند، قائن، ارسنجان، بهشهر، چمن سلطان و دامنه ، زن و مرد و پير و جوان و حتي اطفال مرا مي‌شناسند. من با درد و غم آنها شريک بوده‌ام و در تنهائي و سکوت موقع تولد و مرگشان با آنها بوده و زندگي کرده‌ام . مردمي ديده‌ام که در ميان صخره‌ها و بوته‌زارها در پهناي لايتناهي بيابان‌ها در سکوت و انزوا زندگي مي‌کنند و هستي و وجودشان مانند کوه‌ها و صحاري اطراف مسکنشان دستخوش آفتاب سوزان تابستان ، يخ‌بندان زمستان و سايش باد و طوفان مي‌باشد. من در ژرفاي صحاري پر از صخره گرم و سوزان و شن زارهاي وسيع خود را يکه و تنها و ناچيز احساس مي‌کردم ولي بزودي دريافتم که من و شما همه نمونه‌اي از تصوير جاوداني مردم ، آسمان و زمين مي‌باشيم . طبيعت و مردم خاور زمين ، سرزميني که دنيا را روشني بخشيده اشکال و الوان را به من الهام کرده و آموخته‌اند نقاشي من به جز آنچه بيان رفت استادي نداشته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر