دسته بندی ها

جامعه شناسی دین

کد شناسه :234464
جامعه شناسی دین

کتاب جامعه شناسي دين (رويکردهاي کلاسيک و معاصر)/ نويسندگان به دو تعريف ذاتي وکارکردي دين پرداخته اند از يکسو ايمان فرد و از ديگر سو پيامدهاي دين براي فرد و جامعه. روش شناسي هاي کنش گرا و ساختارگرا چارچوب اصلي بررسي و تحليل نظريه هاي ارائه شده در حوزه جامعه شناسي دين در اين کتاب را تشکيل داده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر