دسته بندی ها

شهرهای نامرئی

کد شناسه :234389
شهرهای نامرئی

کتاب شهرهاي نامرئي/ شهرهاي نامرئي به شهرهايي که مي شناسيم و در آنها زندگي مي کنيم شباهتي ندارند. به هيچ محدوده جغرافيايي دوره ي مشخصي از تاريخ نيز مربوط نمي شود. حتي مي توان گفت که در شرح و تفصيلات مربوط به اين شهرها مسئله اصلي شناخت "شهر" يا "شهرها " به معناي رايج آن نيست...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر