دسته بندی ها

چه باید کرد؟

کد شناسه :234354
چه باید کرد؟

کتاب چه بايد کرد؟/ آن بديو رويارويي مارسل گشه، شخصيت برجسته ي هوادار بازگشت امروزي به فرضيه کمونيستي از سويي، و امديشه ورز هوادار اصلاحات بنيادي در دموکراسي ليبرالي از سوي ديگر، رو به روي هم نشستند تا در باب شماري از پرسش هاي بنيادي روزگار ما با هم گفتگو کنند: اصلاح يا انقلاب؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر