دسته بندی ها

جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل

کد شناسه :234349
جامعه شناسی مردم مدار در کارزار عمل

کتاب جامعه شناسي مردم مدار در کارزار عمل: در دهه گذشته شاهد بحث شکوفايي درباره جامعه شناسي مردم مدار بوده‌ايم. البته ايده جامعه‌شناسي مردم‌مدار ايده جديدي نيست. همواره فراخوان‌هايي براي جلب توجه به مردم بوده است که نخستين آن‌ها همان عبارت مشهور مارکس درباره تغيير جهان در عين فهم آن بوده است و همچنين مدعاي دورکيم مبنب بر اينکه جامعه‌شناسي اگر صرفا نظر ورزي باشد ارزش يک ساعت وقت هم ندارد. اما در دهه‌ي گذشته، در عصرِ بنيادگراييِ بازار، اين ايده در قالب جامعه‌شناسي مردم‌مدار در اقصا نقاط جهان اوج چشمگيري يافته است. در اين بزنگاه تاريخي که بازارها راه‌حل تماميِ مسائل دانسته مي‌شوند ــ از فقر گرفته تا تغييرات اقليمي، و از رکود اقتصادي تا بي‌ثباتيِ سياسي ــ نه‌فقط بقاي جامعه‌شناسي که زيست اجتماعي افراد بيش از هر زماني تهديد مي‌شود. اين کتاب مشتمل است بر تجارب به‌کارگيريِ ايده‌ي جامعه‌شناسي مردم‌مدار در عمل و در ميان افرادِ کشورهاي گوناگون، تا نظرورزي در اين خصوص در مسير تغيير جهان قرار گيرد. مرور اين تجارب مي‌تواند مسير تازه‌اي پيش پاي جامعه‌شناسي و جامعه‌ي ايران بگذارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر