دسته بندی ها

سیاست نامه

کد شناسه :234292
سیاست نامه

کتاب سياست نامه/ کتابي که خواجه نظام الملک نوشت کتاب سياست بود. نه تاريخ بود و نه مجموعه اي از حکايات شيرين و خواندني متنوع که به منظور سرگرمي و تفريح مخاطبان نوشته شده باشد. خواجه هر فصلي از کتابش را با گفتاري پيرامون يک موضوع معين شروع مي کند و در ادامه با نقل حکايتي و روايت کردن داستاني، به باز کردن آن موضوع مي پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر