دسته بندی ها

آخوند خراسانی و حکومت اسلامی

کد شناسه :234242
آخوند خراسانی و حکومت اسلامی

کتاب آخوند خراساني و حکومت اسلامي/ اهميت آخوند خراساني را نمي توان و نبايد از حيث تاثير در واقعيت جنبش مشروطه خواهي و هم از منظر بنيان گذاري نظري به جنبه تاريخي آن فروکاست. چنان که محمد فرزانه استاديار تاريخ دانشگاه ايلينويز آمريکا و نويسنده کتاب انقلاب مشروطه و رهبري روحاني خراساني تاييد ميکند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر