دسته بندی ها

نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

کد شناسه :234214
نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

کتاب نشانه تاريخ و تحليل يک مفهوم : واحدهايي که اين سامانه انتزاعي تقابل هاي آوايي را مي سازند واج هاي زبان هستند. براي نمونه آواشناسي دو آوايي را از هم باز مي شناسد که از لحاظ قراردادي آن ها را به صورت.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر