دسته بندی ها

نخستین عشق

کد شناسه :234172
نخستین عشق

کتاب نخستين عشق : عشقي که تورگنف در نخستين عشق حکايت مي کند، لطيفه اي ظريف و شوخي شاعرانه نيست. بلکه توصيف احساس عميق و بغرنجي است که تاثير آن ساليان دراز و گاهي در سراسر زندگي خواننده باقي مي ماند. عشقي که تنها هديه ي مقدس سرنوشت نيست، بلکه آزمايش احساس و عاطفه انسانس است و آدمي را به سوي مهم ترين هدف زندگي که هر بشري، انسان حقيقي باشد، مي کشاند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر