دسته بندی ها

جریان سیاست نامه نویسی در تاریخ

کد شناسه :234111
جریان سیاست نامه نویسی در تاریخ

کتاب جريان سياست نامه نويسي در تاريخ : مفهوم عدالت يکي ديگر از بنيادي ترين ارکان انديشه سياسي ايرانشهري است. اساسا" هر دستگاهي از مفاهيم که بخواهد به امر سياسي بپردازد نمي تواند از رکن عدالت غافل شود.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر