دسته بندی ها

دانش ارتباطات و جنگ روانی

کد شناسه :233904
دانش ارتباطات و جنگ روانی

کتاب دانش ارتباطات و جنگ رواني/ جنگ جهاني دوم نقش کليدي در تکوين و توسعه علوم ارتباطات اجتماعي و جهت گيري هاي اوليه آن بازي کرده است. در آن دوران در يک سوي ميز حاکمانن سياستمداران و گروه هاي ذي نفوذي بودند که پرسش هايي کليدي در باب ارتباطات به مثابه يک ابزار کارآمد در نزاع بر سر قدرت سيسي داشتند، و در سوي ديگر دانشمنداني که به دلايل مختلف مايل بودند در پرتو تخصص علمي خود پاسخ آن پرسش ها را بيابند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر