دسته بندی ها

کیفیت زندگی

کد شناسه :233827
کیفیت زندگی

کتاب کيفيت زندگي/ اين کتاب در مورد کيفيت زندگي است به آن معنا که اين مفهوم در نظريه هاي رفاه مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، درباره پاسخ هايي است به پرسش هايي در حوزه رفاه اجتماعي که اين مفهوم با آنها سروکار دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر