دسته بندی ها

مباحث اساسی زبان شناسی مردم شناسانه

کد شناسه :233608
مباحث اساسی زبان شناسی مردم شناسانه

کتاب مباحث اساسي زبان شناسي مردم شناسانه/ زبان شناسي مردم شناسانه، از علوم ميان رشته اي است که ميان زبان شناسي از يک سو و مردم شناسي و انسان شناسي از سوي ديگر ارتباط برقرار نموده است. اين علم مي کوشد، با تمرکز بيشتر بر جنبه ي کاربردي زبان، تجلي آن را در ميان مردم و جوامع زباني بررسي و توصيف مي کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر