دسته بندی ها

آقای کافکا

کد شناسه :233498
آقای کافکا

کتاب آقاي کافکا/ محکومان زن روي کپه اي از صليب هاي زنگ زده و فرشتگان فرسوده و ضايعات ديگر در حال استراحت بودند. ماشين حوطه محفظه هاي خوراک دهي پرنده را به سمت اجاق گدازگري مي برد و با محفظه هاي خالي بر مي گشت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر