دسته بندی ها

گزیده مثنوی معنوی

کد شناسه :233371
گزیده مثنوی معنوی

کتاب مثنوي معنوي/ آن وزير از اندرون آواز داد ... کاي مريدان از من اين معلوم باد ... که مرا عيسي چنين پيغام کرد ... کز همه ياران و خويشان باش فرد ... بعد ازين دستوري گفتار نيست ... بعد از اين با گفت و گويم کار نيست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر