دسته بندی ها

نقد و نظر

کد شناسه :233252
نقد و نظر

کتاب نقد و نظر : اختناق شديدي که رژيم پهلوي بر مردم ايران تحميل کرده بود فرصت نمي داد که مردم ما در مسائل مختلف به بحث آزاد بپردازند تا برخورد افکار گوناگون به روشن شدن حقايق کمک کند و مردم عادت کنند که سخن موافق و مخالف را بشنوند و درباره هر يک بينديشند و بهترين را انتخاب نمايند که قرآن کريم اين روش را روش هدايت يافتگان و خردمندان دانسته است ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر