دسته بندی ها

تمهیداتی بر نظریه زبان

کد شناسه :233236
تمهیداتی بر نظریه زبان

کتاب تمهيداتي بر نظريه زبان: همتابيني ممکن است تجيزه ناپذير يا تجزيه پذير باشد . تجزيه کردن همتابيني بدين معناست که آن بس گون همتابيني اي عرضه شود که هم پوشي مستقرکننده همتابيني را تقرير نکند....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر