دسته بندی ها

هنر و ترس

کد شناسه :233183
هنر و ترس

کتاب هنر و ترس: امشب نه درباره ايمان بي ايماني، بلکه درباره شفقت، طبيعت شفيق يا قسي "هنر معاصر" حرف خواهيم زد. بنابراين از تقابل هنر دنيوي در برابر هنر مقدس سخني نخواهيم راند، بلکه بي حرمتي به فرم ها و بدن ها در طول قرن بيستم خواهيم پرداخت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر