دسته بندی ها

مدیریت و پنج سوال مهم درباره سازمان

کد شناسه :233178
مدیریت و پنج سوال مهم درباره سازمان

کتاب مديريت و پنج سوال مهم درباره سازمان : براي سال ها، سازمانهاي غير انتفاعي فکر مي کردند که چون قصد و نيت خير دارند، کافي است. ولي امروزه ما مي دانيم که بايد بهتر از سازمان هاي انتفاعي کار کنيم، از مديريت بهتري بهره ببريم و از نظم و ترتبيب استفاده نماييم که ريشه در ماموريت مان دارد. ما بايد از منابع انساني مان، بيشترين بهره برداري را بکنيم تا به بهره وري حداکثر برسيم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر