دسته بندی ها

خشونت و نظام های اجتماعی

کد شناسه :233163
خشونت و نظام های اجتماعی

کتاب خشونت و نظام هاي اجتماعي/ چارچوبي مفهومي براي تفسير تاريخ مکتوب بشر : نورث و همکاران، دولت هايي را که بشر در طول تاريخ مکتوبش تاسيس کرده به دو گروه مجزا ، مشتمل بر دولت طبيعي و دولت دسترسي باز تفکيک کرده و مبحث جايگاه و مديريت خشونت را در هر يک مورد بررسي قرار مي دهند تا عوامل تاثيرگذاري را که توانسته اند گذار از يکي به ديگري را باعث شوند، مورد واکاوي قرار مي دهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر