دسته بندی ها

برو تا هر چه بیشتر اعتماد به نفس به دست آوری

کد شناسه :233074
برو تا هر چه بیشتر اعتماد به نفس به دست آوری

کتاب برو تا هر چه بيشتر اعتماد به نفس به دست آوري/ اگر به خودت شک داري يا احساس گناه مي کني، برو، تا هر چه بيشتر اعتماد به نفس به دست آوري. اعتماد به نفس بزرگ ترين دغدغه زنان است. دکتر اوا ولدارک نشان مي دهد که چگونه در تفکر، رفتار، زبان و ظاهر شدن در مجامع، اجتماع، خانواده و امور شخصي اصلاحات و تغييرات زيربنايي ايجاد کنيم تا بتوانيم در برابر حملات و انتقادهاي مردان از خود دفاع کنيم و اين گونه با اعتماد به نفس، قوي، محکم و استوار در مجامع ظاهر و شناخته شويم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر