دسته بندی ها

ار مولکول تا استعاره

کد شناسه :233048
ار مولکول تا استعاره

کتاب از مولکول تا استعاره : اين کتاب شامل جزئيات تکنيکي فراواني در باره موضوع هاي علمي مختلف است. اما مضمون اصلي داستان ما در مورد زبان و انديشه مبتني بر دو اصل ساده مرتبط به هم است: انديشه يک فعاليت نوروني ساخت مند است / زبان از انديشه و تجربه جدايي ناپذير است

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر