دسته بندی ها

تعادل کلید کامیابی

کد شناسه :233001
تعادل کلید کامیابی

کتاب تعادل/ کليد کاميابي/ پنج گام برايرسيدن به تعادل در کار و زندگي : کتاب حاضر يکي از مهم ترين فاکتورهاي موفقيت و به نظر من اساسي ترين نکته ي زندگي را به شکل داستاني ساده و روان بيان مي کند. تعادل همان چيزي است که مي تواند يک زندگي پويا و بالنده را براي انسان فراهم سازد و اهداف دور دست را قابل دستيابي گرداند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر