دسته بندی ها

ارج نامه(جشن نامه جلال خالقی مطلق)

کد شناسه :232967
ارج نامه(جشن نامه جلال خالقی مطلق)

کتاب ارج خرد(جشن نامه جلال خالقي مطلق) : جنگ نامه سرايي تحت تاثير شاهنامه خواني شکل گرفته است. شاهنامه خواني در بنادر و جزاير خليج فارس، مانند ساير مناطق ايران، سابقه اي طولاني دارد. بسياري از بزرگان کدخدايان و نيز خوانين در دستگاه خود شاهنامه خوان هايي ويژه داشتند. اين شاهنامه خوان ها به هنگام مجلس آرايي هاي خان، شاهنامه خواني مي کردند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر