دسته بندی ها

دیدگاه هایی درباره سیاست جهان

کد شناسه :226576
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان

کتاب ديدگاه هايي درباره سياست جهان : جوامع و گروه هاي کوچکتر از آنهادر سراسر تاريخ سازمان هايي تشکيل داده اند که تامين کننده و حافظ امنيت ؛ دسترسي به منابع ؛ مقررات اجتماعي و ابزارهاي پيوستگي و استمرارشان بوده اند .....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر