دسته بندی ها

حکمت سیاسی اسلامی

کد شناسه :226540
حکمت سیاسی اسلامی

افکار عمومي يکي از مولفه هاي تاثيرگذار صحنه سياسي در امور داخلي و خارجي کشورها است. امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعي، زمينه نقش آفريني افکار عمومي بسيار گسترده تر شده و آگاهي لحظه اي از وقايع و واکنش سريع و در سطح گسترده از جمله امکاناتي است که توسعه توسعه وسائل ارتباط جمعي در اختيار افکار عمومي گذاشته است ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر