دسته بندی ها

رو به آسمان در شب

کد شناسه :226387
رو به آسمان در شب

کتاب روبه آسمان در شب/ آقاي لموس پر حرف تر مي شد. آن روز ديگر صحبت از دمپايي هاي پشمي بچگانه نبود، بلکه از کار کشنده اداره پست، و کار مطبوع دبيرخانه، از حقوق خيلي بيشتر، از رئيس دايره اش، شنيده ام، و چيزهايي ديگري از همين نوع حرف مي زد. نيز يا گوش مي کرد. حرف هايي مثل گل هاي پنبه اي نرم در وجودش جاي مي گرفت و جانش را به نرمي غرق مي کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر