دسته بندی ها

تک نسخه کامیابی

کد شناسه :226320
تک نسخه کامیابی

کتاب تک نسخه کاميابي : ساعات پاياني شب بود و ترنت در بزرگراهي به سمت خانه مي راند که ناگهان گاو سرگرداني تصميم گرفت از جاده عبور کند. ماشين او از جاده منحرف شد. اما گاو با او برخورد کرد و واژگون شد. گاو بيچاره مرد ولي ترنت جان سالم به در برد. او ماشين خود را تعمير کرد. اما اين پايان گرفتاري هاي او نبود ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر