دسته بندی ها

داستان کوانتوم سرگذشتی در چهل پرده

کد شناسه :226288
داستان کوانتوم سرگذشتی در چهل پرده

کتاب داستان کوانتوم سرگذشتي در چهل پرده: تقريبا هر چيزي که ما امروز به گمان خود درباره سرشت عالم مي دانيم از يک نظريه فيزيکي برآمده است. اين نظريه در سي سال نخست قرن بيستم ايجاد گرديد و تا موفق ترين نظريه فيزيکي اي که تاکنون ابداع شده پيش رفت.مفاهيم آن قسمت اعظم فناوري قرن بيستم و يکم را پي ريزي مي کند؛ فناوري اي که آموخته ايم آن را مسلم فرض کنيم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر