دسته بندی ها

نافرمانی مدنی

کد شناسه :226119
نافرمانی مدنی

کتاب نافرماني مدني/ ثورو قلمي دارد همانند سعدي ما و از حسن اتفاق يکي از شاخص ترين تحسين کنندگان سعدي در عرب است که صريحا خود را خويشاوند فکري او مي داند. او شاعري است که با ساده زيستي مبارزه با مصرف گرايي و با تامل در طبيعت و هستي توانست زيستن را هم چون شعري بسرايد و نيز شعر زيستن را زندگي کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر