دسته بندی ها

فلسفه علوم اجتماعی

کد شناسه :226116
فلسفه علوم اجتماعی

کتاب فلسفه علوم اجتماعي: اين مجموعه منتخبي از مقدمات فشرده را بر سنت هاي خاصي در تفکر جامع شناختي ارائه مي دهد. غرض از اين مجموعه عمق بخشيدن به شناخت خواننده از رويکردهاي نظري خاص و در عين حال گسترش درک وسيع تري از نظرپردازي جامعه شناختي است. هر کتاب تاريخچه اي از رويکرد مورد نظر و مباحثاتي که آن رويکرد پيش کشيده است؛ بحثي درباره وضعيت کنوني مباحثات در بطن اين رويکرد و بحثي در دفاع از سهم يا خدمت متمايز اين رويکرد و ارزش احتمالي آن ارائه مي دهد .. .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر