دسته بندی ها

فقه حکومت اسلامی و تحول آن

کد شناسه :226007
فقه حکومت اسلامی و تحول آن

کتاب فقه حکومت اسلامي و تحول آن: مؤلف ديدگاه هاي جديد در جهان اسلام و غرب را به خوبي شناخته؛ و پاسخ هاي مقتضي به نيازهاي سياسي و حکومتي داده است. سنهوري؛ مذاهب اسلامي را نيز مورد بررسي دقيق قرار داده و مشترکات آن ها را؛ بنا به استنباط خود؛ به صورت علمي و منسجم عرضه کرده است. مبنا و اساس نظريه هاي فقهي ائمه اهل سنت را حلاجي کرده و با نقد علمي؛ به جمع بندي بهترين آراء به همراه شواهدي از ساير مذاهب اسلامي پرداخته است ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر