دسته بندی ها

روزنامه نگاری دیگرگونه

کد شناسه :225999
روزنامه نگاری دیگرگونه

کتاب روزنامه نگاري ديگرگونه/ بررسي مطبوعات در ايران نشان مي دهد شکاف عميقي بين آنچه که کارکرد يک نشريه ناميده مي شود با آنچه که در واقعيت امر مشاهده مي شود، وجود دارد. اين شکاف منبعث از عوامل متعدد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تاريخي است که پرداختن به همه شئون آنها در اين مقال نمي گنجد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر