دسته بندی ها

به دانش بزرگ و به همت بلند

کد شناسه :225726
به دانش بزرگ و به همت بلند

کتاب به دانش بزرگ و به همت بلند/ مجموعه را در چهار فصل مرتب کرده ام و کوشيده ام اين فصول نشان دهنده حوزه هاي اصلي کارنامه علمي استاد سميعي باشد. در فصل دوم مقالاتي را گنجانده ام که درباره شخص استاد سميعي و جنبه هاي گوناگون آراء و آثار ايشان به رشته تحرير درآمده است. مقاله هاي جز در يکسان سازي شيوه ارجاعات و برخي قواعد دستور خط دستخوش تغيير و ويرايش نشده اند و به همان شکل مطلوب نويسندگان به چاپ رسيده اند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر