دسته بندی ها

معجزه نصیب بهترین ها می شود

کد شناسه :225612
معجزه نصیب بهترین ها می شود

کتاب معجزه نصيب بهترين ها مي شود/ تو پيشينه خود نيستي؛تو ديروزهاي خود نيستي.تو آنچه که ديروز انجام دادي؛ديروز گفتي و ديروز فکر کردي نيستي.به پيشينه خود نچسب تا آن کسي را که فکر مي کني هستي؛استمرار دهي.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر