دسته بندی ها

بگذار آشغال بخورند

کد شناسه :225552
بگذار آشغال بخورند

کتاب بگذار آشغال بخورند: "بگذار آشغال بخورند" اشاره اي است به بي تفاوتي به گرسنگي جهاني و تاکيدي است بر حضور "غذاهاي آشغال"که به طور چشمگيري پس از جنگ جهاني دوم به عنوان محصولي از رژيم سرمايه دارانه غذا پديدار شدند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر